Došlo k ztrátě spojení s databázovým serverem. To může být způsobeno poruchou sítě nebo chybou přístupových oprávnění. Kontaktujte prosím Vaši informatiku. eusn-technician-support@mmhk.cz


Database SQL error:
Invalid SQL: SELECT N.writer_user_id as suggestion_owner_id,N.sound_file_name,N.impact_budget,U1.completed_of_resolution,U1.ressug_label,U1.unit_id,U1.writer_role_id,U1.global_deadline_time,S1.deadline_topic,S1.deadline_reason,N.deadline_suggestion,U1.writer_user_id,U1.write_time,U1.topic_id,U1.n_resolution,U1.id_resolution,U1.suggestion_id,S1.n_sitting,U1.task,S1.year,S1.locked_sitting,N.locked_suggestion,U1.n_order,U1.sitting_id,U1.acceptation_state,S1.publish_1,S1.publish_2,S1.day,S1.month FROM zm_resolution U1 INNER JOIN zm_suggestion N ON (U1.suggestion_id=N.id_suggestion) INNER JOIN zm_sitting S1 ON (U1.sitting_id=S1.id_sitting) WHERE U1.id_resolution=5804 ZM/2009/1778error number : 1
error text : Došlo k ztrátě spojení s databázovým serverem. To může být způsobeno poruchou sítě nebo chybou přístupových oprávnění. Kontaktujte prosím Vaši informatiku. (detail : General Error : Connection to the database server has been lost. The ODBC interface cannot return detailed error messages.